خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران اشتغال از نگاه تلویزیون های اروپایی

نظرها
بحران اشتغال از نگاه تلویزیون های اروپایی
اندازه متن Aa Aa

دامنه مبارزه معدنچیان اسپانیا علیه سیاستهای ریاضتی دولت این کشور این هفته به مادرید هم رسید. تظاهرکنندگان با چشمانی اشک آلود سرودی را می‌سرایند. کمک‌های مالی که بنابر توافق دولت قبلی قرار بود تا سال ۲۰۱۶ ادامه یابد، حذف می‌شوند. ماریانو راخوی از کاهش هزینه‌ها به میزان ۶۵ میلیارد یورو خبر داده است. تلویزیون فرانسه زبان سوئیس گزارشی در این زمینه آماده کرده است.

در پرتغال این، پزشکانند که علیه خصوصی سازی خدمات درمانی، سیاست دولت راستگرای این کشور دست به اعتراض زده‌اند. پیمانکاران خدمات درمانی، پزشکان را با دستمزد پایینتری استخدام می‌کنند. کاهش کیفیت خدمات درمانی پیامد چنین سیاستی می‌تواند باشد. با گزارش تلویزیون پرتغال همراه می‌شویم.

حذف هشت هزار فرصت شغلی در حوزه خودروسازی در فرانسه، خبری حیرت انگیز. کارخانه اولنی طی سال ۲۰۱۴ سه هزار نفر از کارکنانش را اخراج می‌کند.
کارکنان کارخانه رِن نیز قربانی تعدیل نیرو هستند. شبکه دو فرانسه در گزارش خود به این موضوع پرداخته است.

مبارزه نابرابر حقوق بگیران علیه سیاست انتقال کارخانه‌ها این هفته پیروزی کوچکی به همراه داشت و برای کارکنان یکی از کارخانجات که ماه‌ها مبارزه می‌کردند حامل امیدهایی است. گزارش شبکه سه فرانسه را دنبال می‌کنیم.