خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تحقیق درباره قتل عام دویست و بیست نفر در سوریه

تحقیق درباره قتل عام دویست و بیست نفر در سوریه
اندازه متن Aa Aa

در حالی که بنا به گزارش ها روز جمعه در روستای تریمسه واقع در استان حما حدود 220 نفر به دست شبه نظامیان طرفدار دولت کشته شده اند، ناظران سازمان ملل می گویند مشغول تحقیق در این زمینه اند.

این گزارش می گوید شبه نظامیان پس از حمله تانک و آتشباری هلیکوپترهای نظامی به تریمسه، وارد این روستای سنی نشین شدند و دست به قتل عام افراد غیرنظامی ساکن روستا زدند.

رسانه های دولتی بدون اینکه کشتار در این روستا را رد کنند آن را متوجه مخالفان دانسته و هدف آنان را تحت تاثیر قرار دادن نشست شورای امنیت که در حال بررسی وضعیت سوریه است اعلام کرده اند.

در حالی که شورای امنیت سرگرم تمدید مدت ماموریت هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه است، ژنرال روبرت مود رئیس این هیئت روز جمعه گفت:

“محتوای گزارش ما و توصیه ای که پشت این گزارش است مبنی بر ادامه ماموریت هیئت ناظر است اما با جهتی متفاوت. یعنی با اطمینان از اینکه ماموریت ما برای مردم سوریه و به همراه مردم سوریه خواهد بود.”

کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مسئله سوریه، با صدور بیانیه ای کشتار تریمسه را به عنوان منتهای قساوت محکوم کرده و گفته که از شنیدن خبر آن وحشت کرده است.