خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخراج دو سوم کارمندان رادیو تلویزیون محلی استان والنسیای اسپانیا

نظرها
اخراج دو سوم کارمندان رادیو تلویزیون محلی استان والنسیای اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

“آر تی وی وی“، شبکه رادیو تلویزیون محلی استان والنسیای اسپانیا، 1300 کارمند خود را اخراج می کند. اقدامی که اعتراض آنها را برانگیخته است.

کارکنان اخراجی معترض، پس از بیرون رانده شدن از استودیو، در محوطه ساختمان شبکه به اعتراض خود ادامه دادند.

این تعدیل نیرو، شامل 75 درصد نیروی کار این رسانه است. دولت محلی والنسیا می گوید این تعدیل نیرو برای صرفه جویی درهزینه ها است چرا که شبکه آر تی وی وی یک میلیارد یورو بدهی دارد.

یکی از کارمندان اخراجی می گوید:“تقصیر کارمندان نیست. مقصر بخش اجرایی است که درچند سال گذشته شرکت را به این وضع آشفته و بی اعتباری اجتماعی دچار کرده است.”

کارشناسان می گویند اخراج این کارکنان بر نارضایتی عمومی از دولت والنسیا می افزاید.