خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جمع آوری زباله های اطراف دریاچه بایکال روسیه

نظرها
جمع آوری زباله های اطراف دریاچه بایکال روسیه
اندازه متن Aa Aa

زباله های اطراف دریاچه بایکال در روسیه، یکی از معضلات بزرگ این دریاچه است.
از بطریهای پلاستیکی گرفته تا باتری و قوطیهای فلزی، تصویر نامناسبی به وسیع ترین دریاچه آب شیرین جهان داده است.

النا، مسافری که از سن پترزبورگ به این مکان آمده می گوید: “متاسفانه مانند بقیه جهان، ما در یک جامعه مصرفی زندگی می کنیم. در زمانی نه چندان دور یعنی شوروی سابق ما چنین مشکلی نداشتیم، زیرا در آن زمان بطریهای پلاستیکی، پوشک بچه و سایر محصولات تمدن جدید که قابل تجزیه در طبیعت نیستند نبود. زمان زیادی برای نابودی این مواد لازم است.”

این دریاچه دارای 1500 گونه جانوری است، اما ظاهرا برخی از بازدیدکنندگان آن نمی دانند که زباله هایی که به آن می ریزند، چه تاثیر مخرب زیست محیطی به دنبال می آورد.

هدف جنبش موسوم به “سواحل پاک دریاچه بایکال” تشویق بازدیدکنندگان به جمع آوری زباله های خود و دیگران است.