خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمیسیون اروپا به عملکرد دولت جدید رومانی بدبین است

نظرها
کمیسیون اروپا به عملکرد دولت جدید رومانی بدبین است
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اروپا طرح نظارت بر حکومت قانون در رومانی را تمدید کرده است. گزارشهایی حاکی از آن است که رومانی در اعمال ارزشهای دموکراتیک و مبارزه با فساد نا موفق بوده است. در این امر، شکاف میان نخست وزیر رومانی و رئیس جمهور این کشور بی اثر نبوده است.

خوزه مانوئل باروسو، رئس کمیسیون اروپا می گوید: “وقایع (اخیر) در رومانی اساس اعتماد ما را لرزانده است: چالش تصمیمات قانونی، نادیده انگاشتن دیوان قانون اساسی، تغییر روشهای جاافتاده و از بین بردن بازرسی و نظارت تعهد دولت را در مورد احترام به قانون زیر سئوال می برد.”

نخست وزیر جدید رومانی، رئیس جمهوری یعنی رقیب سیاسیش را در پارلمان مواخذه کرده و بدینوسیله قدرت او را به چالش گرفته و در عمل کشور را هم از نظر سیاسی و هم مالی دچار بی ثباتی کرده است. این بی ثباتی بیش از همه صندوق بین المللی پول را نگران کرده است که مبلغ پنج میلیارد کمک مالی در اختیار رومانی گذاشته است.