خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمیسیون اروپا رومانی را بباد انتقاد گرفته است

نظرها
کمیسیون اروپا رومانی را بباد انتقاد گرفته است
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اروپا بگونه ای بیسابقه فقدان اقدامات رومانی را در ارتباط با حکومت قانون و مبارزه با فساد، و بلغارستان را برای عدم مقابله با سندیکاهای جنایت، و مواد مخدر بباد انتقاد گرفته است.

علیرغم تعهدات رومانی و بلغارستان به اتحادیه اروپا، از سال 2007 که این دو کشور به اتحادیه پیوستند، این معضلات همچنان بقوت خود باقی مانده اند.

در آن هنگام، یک نهاد همکاری میان رومانی، بلغارستان و اتحادیه اروپا ایجاد شد که هدف آن کمک به ایندو کشور برای اصلاح قوه قضاییه و رساندن آنها به استاندارد اتحادیه بود.

مارک گری، یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا می گوید:

“به اعتقاد من باید برای اعمال تعهداتی که بر کاغذ نوشته شده است، زمان بیشتری قائل شد”.

گزارش روز چهارشنبه کمیسیون اروپا حاکی از آن است که علیرغم استقبال رومانی و بلغارستان از پیوستن به اتحادیه، هنوز حکومت قانون، بویژه در رومانی تثبیت نشده است. آخرین شاهد آن، رقابت و دعوای میان نخست وزیر رومانی و رئیس جمهور این کشور است که در ادامه آن، رئیس جمهور در پارلمان این کشور مورد مواخذه قرار گرفته است.

در بلغارستان، اما، مسئله بیشتر به دور مبارزه با باندهای جنایتکار دور می زند تا رقابت های سیاسی. یکی از معضلات جاری، قاچاق مواد مخدراز مرز میان دو کشور است که دولت بلغارستان در مقابله با آن ناتوان بوده است.

مسئله دیگر، عدم عملکرد صحیح قوه قضاییه در هردو کشور است.

در این میان، اگر رومانی به تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا عمل نکند، از حق رای در شورای اروپا محروم خواهد شد.