خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیروزی نخست وزیر پیشین در انتخابات پارلمانی لیبی و اما و اگرها

نظرها
پیروزی نخست وزیر پیشین در انتخابات پارلمانی لیبی و اما و اگرها
اندازه متن Aa Aa

نتایج نهایی انتخابات پارلمانی لیبی که روز سه شنبه منتشر شد نشان می دهد که اتحاد نیروی ملی، گروه محمود جبرییل نخست وزیر پیشین، اکثر کرسی ها را بدست آورده است.
 
پارلمان لیبی دویست کرسی دارد که از این میان احزاب برای اشغال هشتاد کرسی با هم رقابت کردند.
 
بر این اساس محمود جبرییل و همپیمانانش سی و نه کرسی را از آن خود کرده اند.
 
با این حال هنوز برای اینکه بتوان گفت چه گروهی پارلمان را در اختیار داشت زود است. حزب عدالت و توسعه که گروه اخوان المسلمن است هفده کرسی به دست آورده و صد و بیست کرسی باقیمانده نیز متعلق به نامزدهای مستقل خواهد بود که جهت گیری سیاسی آنها هنوز مشخص نیست.