خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تلاش برای نجات اروپا از ورشکستگی

Access to the comments نظرها
تلاش برای نجات اروپا از ورشکستگی
اندازه متن Aa Aa

بنظر می رسد بحران مالی منطقه یورو ماهها ادامه خواهد یافت. در حالیکه اسپانیا به ورطه ورشکستگی نزدیک شده و اتحادیه اروپا خود را برای پرداخت وجوه کلان دیگری به این کشور آماده می کند، فرانسه و آلمان هم به گرداب بحران اقتصادی نزدیک می شوند.

گونترام وولف، کارشناس اقتصادی از موسسه تحقیقاتی “بروگل” در بلژیک می گوید: “دستگاه رهبری اروپا با اعتبار بخشیدن به نظراتی از قبیل ایجاد اتحادیه بانکهای اروپایی و ادغام بیشتر در منطقه یورو، مسئله دارد. این مسائل رویهم جمع می شود و سرانجام در یک نقطه سرباز می کند که در نتیجه آن سرمایه گذاران از ترس ضرر سرمایه هایشان را از منطقه یورو خارج خواهند کرد.”

در این میان، موسسه اعتبارسنجی مودی هم گفته است که اقتصاد آلمان را زیر بررسی قرار خواهد داد زیرا ممکن است اعتبار سرمایه گذاری در این غول اقتصاد هم کاهش یابد اما چاره این بحران که هر لحظه گسترش می یابد چیست؟ گونترام وولف می افزاید: “ما به یک تحرک مالی در سطح منطقه یورو نیازمندیم. سیاست مالی منطقه باید تسهیل شود، نرخ بهره کاهش یابد و یک برنامه کامل برای ترغیب اقتصاد منطقه بمورد اجرا گذاشته شود.”

گفته می شود بانک مرکزی اروپا خود را برای اعطای وامهای بسیار ارزان به بانکها آماده می کند.