خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شهرداران ایتالیایی هم به خیابان آمدند

Access to the comments نظرها
شهرداران ایتالیایی هم به خیابان آمدند
اندازه متن Aa Aa

حدود دویست شهردار از سراسر ایتالیا در برابر مجلس سنای این کشور در رم تجمع کرده و نسبت به توزیع ناعادلانه بودجه دولتی به مناطق متفاوت این کشور اعتراض کردند.

دولت ایتالیا قرار است بیست و سه درصد بودجه مناطق این کشور را کاهش دهد.

شهرداران معترض خواستار بازبینی اولویتهای کاهش بودجه دولتی برای مقابله با بحران اقتصادی شدند. شهرداران معترض معتقدند که برنامه های دولت ماریو مونتی پیش از هرچیز باعث کاهش خدمات عمومی و به ویژه در بخش های آموزش و دادگستری خواهد شد. جیانی آلِمانو، شهردار رم می گوید: “اگر دولت سیاست های اقتصادی عمومی را باز بینی نکند، به سرعت با مشکل کمبود منابع برای خدمات اجتماعی به شهروندان و در نتیجه افزایش مالیات های محلی مواجه خواهیم شد.”

اما نگرانی شهرداران منحصر به مساله کاهش سطح خدمات اجتماعی نیست؛ بسیاری از مناطق ایتالیا و از جمله سیسیل در جنوب این کشور در آستانه ناتوانی کامل از پرداخت بدهی هایشان قرار دارند.