خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دعوت به تحریم رفراندوم در رومانی

Access to the comments نظرها
دعوت به تحریم رفراندوم در رومانی
اندازه متن Aa Aa

طرفداران ترایان باسسکو، رئیس جمهوری معلق رومانی از مردم این کشور خواستند تا با تحریم رفراندوم ریاست جمهوری روز یکشنبه، نتایج مراجعه به آرای عمومی در این کشور را پیشاپیش بی اعتبار کنند.

پارلمان رومانی پیشتر، به دلیل عدم کفایت رئیس جمهوری در مدیریت بحران و نقض اصول قانون اساسی رای به تعلیق آقای باسسکو و برگزاری رفراندوم در این مورد داده بود.

قانون اساسی رومانی، برکناری رئیس جمهور و برگزاری انتخابات مجدد را منوط به موافقت۵۰ درصد واجدان شرایط با برکناری رئیس جمهوری در قدرت می داند؛ به همین دلیل طرفداران باسسکو خواهان از رسمیت انداختن این رفراندوم هستند.

ویکتور پونتا، تخست وزیر رومانی و مخالف اصلی ادامه کار آقای باسسکو در مقام ریاست جمهوری، از پاسخ مثبت اکثریت مردم مطمئن است و می گوید:“مطمئنم که مردم رومانی رای خواهند داد ودعوت به تحریم انتخابات به نام دموکراسی از سوی مردم شنیده نخواهد شد. برعکس مردم رومانی در این رفراندوم آنگونه که شایسته آقای باسسکو است به او پاسخ خواهند داد.”

اتحادیه اروپا اعلام کرده که با دقت روند بحران سیاسی در رومانی را زیر نظر دارد. نهادهای اروپایی نسبت به هرگونه تضییق حاکمیت قانون در این کشور هشدار داده اند.