خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فرزندان، عصای دست دوران پیری یا باری بر دوش؟

نظرها
فرزندان، عصای دست دوران پیری یا باری بر دوش؟
اندازه متن Aa Aa

بحران اقتصادی در اسپانیا باعث شده است فرندانی که قرار بود عصای دست دوران پیری پدر و مادر باشند، باری بر دوش آنها بشوند.
 
بازار مسکن در اسپانیا که سالها بازار پررونقی بود، چند سالی است که همانند اقتصاد این کشور دچار رکود شده است و بسیاری از مردم این کشور خانه هایشان را در این رکود اقتصادی از دست داده اند. با نرخ بیکاری 25 درصدی برای بسیاری از اسپانیاییها چاره ای به جز بازگشت به خانه والدینشان وجود ندارد.
 
ایزابل توره که خانه اش را از دست داده است و با مادرش زندگی می کند، می گوید: «کاهش دستمزدها و اخراج کارمندان به طور همزمان انجام می شد. تا وقتی که یک روز من به سر کار رفتم و به من گفتند که از فردا برنگرد به کار.»
 
مادر ایزابل هم خانه اش را از دست داده است، چون ضامن دخترش بود. او می گوید: «مستمری بازنشستگی من 460 یورو است. با این پول اجاره اتاقی را می دهم که من و دخترم در آن زندگی می کنیم. ماهانه فقط هفتاد یورو برای ما باقی می ماند که خرج غذایمان می شود.»
 
زندگی چند نسل یک خانواده در زیر یک سقف، سنتی قدیمی در اسپانیا بوده است. اما این سنت امروزه به دلیل ضرورتهای اقتصادی است که احیا شده است.
 
کارلوس یکی از افرادی است که مجبور شده است به دلیل افزایش هزینه هایش با والدینش زندگی کند. او می گوید: «سخت ترین قسمت ماجرا زمانی بود که من باید به خانه والدینم بازمی گشتم و در واقع دوباره به آنها متکی شوم.»
 
برای بسیاری از سالمندان که به دلیل سیاستهای ریاضت اقتصادی، مستمریهای بازنشستگیشان کاهش پیدا کرده است، خرج فرزندان را دادن کار آسانی نیست.
 
یک زن سالمند می گوید: «پسر من که متاهل است باید هر روز با ما غذا بخورد. مطمئن نیستم که دلیل این کار او این است که غذای من را دوست دارد یا ترجیح می دهد که پول غذایش را پس انداز کند!»
 
چشم انداز اقتصاد بحران زده اسپانیا روشن نیست چرا که پیش بینی می شود پس از یونان، این کشور دومین عضو منطقه یورو باشد که برای نجات اقتصاد خود به کمکهای مالی بین المللی نیاز پیدا کند.