خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رومانیایی‌ها سرنوشت سیاسی 'باسسکو' را تعیین می‌کنند

Access to the comments نظرها
رومانیایی‌ها سرنوشت سیاسی 'باسسکو' را تعیین می‌کنند
اندازه متن Aa Aa

مردم رومانی یکشنبه با شرکت یا تحریم همه پرسی، ماندن یا عزل ترایان باسسکویِ راستگرا را در مقام ریاست جمهوری کشورشان برای دومین بار رقم می‌زنند.
 
پیش‌تر و در سال ۲۰۰۷، پارلمان رومانی ریاست جمهوری آقای باسسکو را تعلیق کرده بود، اما شهروندان در یک همه پرسی، با این تصمیم نهاد قانونگذاری کشورشان مخالفت کرده بودند.
 
مطابق قانون، رسمیت یافتن نتیجه رفراندوم به مشارکت پنجاه درصد به علاوه یک رای واجدان شرایط محتاج است. از همین رو آقای باسسکو هوادارانش را به تحریم همه پرسی دعوت کرده است تا پیشاپیش نتایج خروجی از صندوق‌های رای را از اعتبار بیاندازد. با این حال وی خود به عنوان رئیس جمهوری در تعلیق در این رفراندوم شرکت کرد تا احترام خود را به ساختار قانونی کشورش نشان دهد.
 
در سوی دیگر ویکتور پونتا، نخست وزیر حزب چپ میانه «اتحاد سوسیال لیبرال» و طراح اصلی تعلیق آقای باسسکو، رای مثبتش را به صندوق انتخابات انداخت. کرین آنتونسکو، رئیس جمهوری موقت رومانی از همین حزب و رئیس جمهوری اسبق این کشور هم با شرکت در رفراندوم، موافقت خود را بر برکناری ترایان باسسکو نشان دادند.
 
نتایج نظرسنجی‌ها نشانگر موافقت ۶۵ درصد رومانیایی‌ها با بر کناری تریان باسسکو است. دو شهروند رومانیایی، در پاسخ به خبرنگار یورونیوز علت مخالفت خود را با باسسکو شرح می‌دهند: «من طرفدار تغییر هستم. فقر کمر کشور را خم کرده و سیستم تعلیم و تربیت نابود شده است. دولت حقوق‌ها را کاهش داده بدون آنکه به عواقبش بیاندیشد. این سیاست‌های لیبرال و راستگرا نیست بلکه بیشتر به تفکر بُلشویک‌ها نزدیک است». «من رومانی می‌خواهم که سیاستمدارانش به فکر مردم و کشور باشند تا به فکر پر کردن جیب‌های خود.»
 
نتایج این همه پرسی ساعت ده شب یکشنبه به وقت بروکسل مشخص می‌شود.