خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جلسه بانک مرکزی آمریکا درباره سرعت رشد اقتصادی

نظرها
جلسه بانک مرکزی آمریکا درباره سرعت رشد اقتصادی
اندازه متن Aa Aa

بانک مرکزی آمریکا روز سه شنبه برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی در این کشور تشکیل جلسه می دهد.

سرعت رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال به 1.5 درصد رسید که این میزان نسبت به سه ماهه نخست نیم درصد کاهش داشت.

کاهش روزنه تنزیل که مبتنی بر عرضه وجه نقد از بانک مرکزی به نظام بانکی است، تبدیل اوراق قرضه کوتاه مدت به بلند مدت و سیاست های تشویقی برای استقراض پول از سوی مردم جهت سرمایه گذاری در بخش خصوصی از جمله محورهای جلسه دو روزه بانک مرکزی خواهد بود.