خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شکست همه پرسی و ادامه جنگ سیاسی در رومانی

نظرها
شکست همه پرسی و ادامه جنگ سیاسی در رومانی
اندازه متن Aa Aa

جنگ سیاسی در رومانی علی رغم همه پرسی روز یکشنبه در مورد عزل و یا عدم عزل ترایان باسسکو، رییس جمهور این کشور، که حدود سه هفته پیش موقتا از مقام خود توسط پارلمان عزل شد، ادامه دارد.

همه پرسی که نتوانست حداقل پنجاه درصد از واجدان شرایط را به پای صندوقهای رای بیاورد.

به همین دلیل همه توجهات معطوف دیوان قانون اساسی است که باید در این مورد تصمیم گیری کند.

کرین آنتونسکو، کفیل رییس جمهوری رومانی با انتقاد از روند موجود و با اشاره به اینکه دیوان قانون اساسی مسئولیت سنگینی بر دوش خود دارد، از ترایان باسسکو خواست استعفا دهد.

اما آقای باسسکو با استناد به این که فقط 46 درصد از واجدان شرایط در این همه پرسی شرکت کرده اند، آن را فاقد اعتبار دانسته و خواهان بازگشت به پست خود شده است.

اما با این حال، ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی که خود از برگزارکنندگان این همه پرسی بوده و خواهان عزل آقای باسسکو بود، اینک با اذعان به شکست این همه پرسی، بازگشت او به پست ریاست جمهوری را اجتناب ناپذیر دانسته است.

در همه پرسی روز یکشنبه، بیش از 86 درصد از 46 درصدی که در آن شرکت کردند، خواهان استعفای رییس جمهوری رومانی شدند.