خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خرابکاری در قبرستانی در جزایر فالکلند

نظرها
خرابکاری در قبرستانی در جزایر فالکلند
اندازه متن Aa Aa

در جزایر فالکلند در اقیانوس اطلس افراد ناشناس به گورستانی قدیمی آسیب رساندند.

بستگان افراد مدفون در این گورستان، جریان های مخالف آرژانتین را مسئول این اقدام می دانند.

جزایر فالکلند در اختیار بریتانیاست، اما آرژانتین نیز مدعی مالکیت آن ها بوده است.