خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پرونده فساد دولت پیشین برزیل در دست بررسی قضایی

نظرها
پرونده فساد دولت پیشین برزیل در دست بررسی قضایی
اندازه متن Aa Aa

هفت سال پس از رسوایی ماجرای فسادی که دولت لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین برزیل را زیر سوال برد، روز پنجشنبه دادگاهی در ریو دجنیرو بررسی این پرونده را آغاز کرد.

مهم‌ترین اتهام مطرح در این پرونده، پرداخت ماهانه مبالغی پول به برخی از نمایندگان از سوی مقامات دولت داسیلوا به منظور حمایت از دولت در کنگره است.

ماریو کوئلو، روزنامه نگار و کار‌شناس مسائل سیاسی برزیل می‌گوید: «این مساله از زمانیکه برخی از این وکلا سمت‌های مهم را در حزب کارگر تصاحب کردند، می‌تواند به تصویر رئیس جمهوری پیشین ضربه زند. یکی از نمایندگان کنگره رئیس و دیگری صندوق دار حزب بود همچنین مقامات دیگر نیز مشاغل کلیدی داشتند ماسنند خوزه دیرسیو که پیش‌تر وزیر بود.»

برآورد شده است که ۳۸ تن از اعضای هیات دولت پیشین و نیز حزب کارگر برزیل، درگیر این پرونده فساد باشند. علاوه بر اتهام پرداخت رشوه، پولشویی و جعل نیز در دست بررسی است.

این دادگاه برای بررسی بزرگ‌ترین پرونده فساد برزیل در حالی برگزار می‌شود که سپتامبر سال گذشته میلادی هزاران تن از شهروندان این کشور با برپایی تظاهرات خواستار رسیدگی به اتهامات مطرح درباره حزب حاکم شده بودند.
ی فسادی که دولت لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین برزیل را زیر سوال برد، روز پنجشنبه دادگاهی در ریو دجنیرو بررسی این پرونده را آغاز کرد.

مهم‌ترین اتهام مطرح در این پرونده، پرداخت ماهانه مبالغی پول به برخی از نمایندگان از سوی مقامات دولت داسیلوا به منظور حمایت از دولت در کنگره است.

ماریو کوئلو، روزنامه نگار و کار‌شناس مسائل سیاسی برزیل می‌گوید: «این مساله از زمانیکه برخی از این وکلا سمت‌های مهم را در حزب کارگر تصاحب کردند، می‌تواند به تصویر رئیس جمهوری پیشین ضربه زند. یکی از نمایندگان کنگره رئیس و دیگری صندوق دار حزب بود همچنین مقامات دیگر نیز مشاغل کلیدی داشتند ماسنند خوزه دیرسیو که پیش‌تر وزیر بود.»

برآورد شده است که ۳۸ تن از اعضای هیات دولت پیشین و نیز حزب کارگر برزیل، درگیر این پرونده فساد باشند. علاوه بر اتهام پرداخت رشوه، پولشویی و جعل نیز در دست بررسی است.

این دادگاه برای بررسی بزرگ‌ترین پرونده فساد برزیل در حالی برگزار می‌شود که سپتامبر سال گذشته میلادی هزاران تن از شهروندان این کشور با برپایی تظاهرات خواستار رسیدگی به اتهامات مطرح درباره حزب حاکم شده بودند.