خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصمیم خصوصی سازی راه آهن اسپانیا کارکنان را به اعتصاب کشاند

نظرها
تصمیم خصوصی سازی راه آهن اسپانیا کارکنان را به اعتصاب کشاند
اندازه متن Aa Aa

کارکنان بخش راه آهن اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت روز جمعه دست به اعتصاب زدند.

اعتراض کارکنان به تصمیم دولت مبنی بر خصوصی سازی راه آهن و کاهش دستمزد‌ها و مشاغل و مزایای این بخش حمل و نقل است.

یک عضو اتحادیه با بیان اینکه هرگز حمل ونقل بخش تجاری راه آهن را تا بدین حد پایین ندیده است به دولت تاخت و گفت: «مذاکره با جناح راست و دولت فاشیست راخوی که مملکت را اداره می‌کند ممکن نیست.»

مسافری نیز گفت اگر دولت ابتداء به سراغ ثروتمندان می‌رفت برخورد مردم نیز متفاوت می‌شد.

هرچند راه آهن اسپانیا وعدۀ ارائه خدمات حداقلی ۷۵ درصدی در ترددهای بین شهری و ۶۷ درصدی در تردد درون شهری را داده است اما برخی از مسافران دچار مشکل شده‌اند.

دولت ماریانو راخوی ماه پیش با کاهش ۵۶ میلیارد یورو دیگر از بودجه بخش عمومی اعلام کرد سال آتی خدمات راه آهن را به بخش خصوصی واگذار می کند، تصمیمی که اتحادیه‌ها را به تهدید به اعتصاب بیشتر وا داشته است.