خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش گردشگران و ورشکستگی آژانس‌های مسافرتی لهستان

نظرها
کاهش گردشگران و ورشکستگی آژانس‌های مسافرتی لهستان
اندازه متن Aa Aa

گسترش بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، تابستان امسال تاثیر خود را بر آژانس‌های گردشگری در کشورهای این اتحادیه به خوبی نمایان کرده است.
لهستان از جمله کشورهای اروپایی است که تابستان امسال نسبت به سالهای گذشته با کاهش چشمگیر تعداد گردشگران مواجه بوده است و همین امر بسیاری از آژانس‌های مسافرتی در این کشور را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.

توماس روست، رئیس انجمن گردشگری لهستان می‌گوید: «اگر به اتحادیه اروپا نگاه کنیم. در تمامی کشورهایی که می‌توانیم با خودمان مقایسه کنیم، تعداد آژانس‌های گردشگری ورشکست شده بسیار بیشتر است.»
پس از آژانس‌های مسافرتی، بیشترین تاثیر منفی نبود گردشگران بر روی خطوط هواپیمایی لهستان بوده است.
آمار‌های رسمی حاکی از آنست که کاهش تعداد گردشگران به لهستان، زندگی حدود ۲۰ هزار فرد شاغل در آژانس‌های گردشگری و حدود ۱۵۰ هزار کارمند خطوط هوایی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.