خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فرانسه از پایان ماموریت صلحبانان سازمان ملل در سوریه خبر داد

نظرها
فرانسه از پایان ماموریت صلحبانان سازمان ملل در سوریه خبر داد
اندازه متن Aa Aa

ژرار آرو، سفیر فرانسه در سازمان ملل، که کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده دارد، از پایان ماموریت ناظران حافظ صلح این سازمان ملل در سوریه خبر داد.

او با این حال ابراز امید واری کرد که سازمان ملل همچنان در این کشور حضور مفیدی داشته باشد.

همتای روس او ضمن ابراز تاسف از عدم تمدید ماموریت این ناظران، پیشنهاد داد که اعضای شورای امنیت در روز جمعه تشکیل جلسه دهند.

ماموریت صلحبانان سازمان ملل یکشنبه شب به پایان خواهد رسید.