خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمپین انتخاباتی در حمایت از فروش مخدر در هلند

نظرها
کمپین انتخاباتی در حمایت از فروش مخدر در هلند
اندازه متن Aa Aa

مخالفان قانون جدید ممنوعیت فروش مواد مخدر به خارجی ها در هلند با ایجاد کمپیینی از مردم این کشور خواستند تا در انتخابات پارلمانی بعدی به احزابی رای دهند که موافق فروش این مواد هستند.

دولت هلند با وضع قوانین جدید تلاش می کند فروش مواد مخدر به خارجی ها را محدود کند.