خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تقاضای حبس ابد علیه ژنرال سابق صربها

نظرها
تقاضای حبس ابد علیه ژنرال سابق صربها
اندازه متن Aa Aa

دادستانی دادگاه جنایی بین المللی در کیفرخواستی تقاضای حبس ابد علیه زدراوکو تولیمیر، ژنرال سابق صربها در قتل عام سربرنیتسا را مطرح کرد.

آقای تولیمیر از دستیاران نزدیک راتکو ملادیچ بوده و توسط دادگاه جنایی بین المللی به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب است.

به اعتقاد پیتر مک کلوسکی، نماینده دادستان حبس ابد تنها مجازات ممکن برای ژنرال سابق صربها است که با آگاهی کامل این جنایات را مرتکب شده است.