خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمپ های کولیها در فرانسه و تصمیمات دولت

نظرها
کمپ های کولیها در فرانسه و تصمیمات دولت
اندازه متن Aa Aa

در زمینی در محله سن پرییست واقع در حومه لیون حدود 160 کولی رومانیایی زندگی می کنند. اما پنجشنبه صبح آنها با ترس از خواب بیدار می شوند، زیرا این روزها در معرض خطر اخراج قرار دارند.
اضطراب و نگرانی این زن و مردها هنگام آمدن پلیس و یافتن مکانی برای زندگی خود و خانواده شان است.
جلسه روز چهارشنبه وزیران در فرانسه بخت آنان را برای داشتن شغل بالا برد. آنها می توانند کمی نفس بکشند اما دقیقا تا چه زمانی؟

ژان فلیپ، یک فعال انجمنی می گوید: “من موضوعی را که از جلسه وزرای دیروز متوجه شدم این است که دولت در مورد حق کار تصمیماتی گرفت که هیچ گاه هم مورد انتقاد قرار نگرفته بود، اما درباره جمع آوری کمپها و اخراج کولی ها نه تنها سخنی به میان نیامد بلکه دولت به وضوح اعلام کرد اخراج این افراد ادامه پیدا خواهد کرد.”

یک پسر بچه از خبرنگار یورونیوز می پرسد: “چرا می خواهید ما را از اینجا بیرون کنید؟
خبرنگار:“چه کسی می خواهد شما را بیرون کند؟”
پسربچه:“شما و پلیس، آنها ما را بیرون می کنند.”

یک مرد کولی نیز می گوید:“ما در رومانی بدون کار بودیم و چیزی برای خوردن نداشتیم، اینجا در فرانسه همه چیز آسانتر است.”

در چند کیلومتری محله سن پرییست نیز حدود پنجاه کولی در پارکی واقع در حومه لیون چادر زده اند. آنها به دلیل نبود مسکن در آنجا مستقر شده اند.

زنی از انجمنهای خیریه نیز اعتقاد دارد: “در هر صورت آنها اروپایی هستند باید همه بیدار شوند و با یکدیگر همکاری کنند تا این افراد بتوانند به راحتی کار پیدا کنند. زمانی که می گوییم ما به آنها کار خواهیم داد در حالی که کمپ های آنان را جمع آوری می کنیم، مانند این است که عقب عقب راه می رویم. نمی دانم چگونه به این افراد بیچاره که خیابانها سرگردان هستند می توان گفت شما باید سرکار بروید.”

خبرنگار یورونیوز می گوید:“اتحادیه اروپا برنامه ریزی برای تسهیل دسترسی به کار کولی ها را مثبت ارزیابی کرد. اما بسیاری از انجمنها اعتقاد دارند که تصمیمات دولت در این زمینه تنها جنبه تبلیغاتی دارد. در حالی که همچنان تخلیه کمپ ها ادامه پیدا می کند، به نظر آنها ریشه مشکلات جای دیگری باید جستجو کرد.
نتیجه این است که برخی اوقات خانواده هایی محکوم به سرگردانی در پارکها و فضاهای سبز هستند مانند این مکان در حومه لیون.”