خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

موافقت ضمنی دولت آلمان با پیشنهادات رئیس بانک مرکزی اروپا

نظرها
موافقت ضمنی دولت آلمان با پیشنهادات رئیس بانک مرکزی اروپا
اندازه متن Aa Aa

دولت آلمان در قبال کشورهای بحران زده حوزه یورو نرمش بیشتری نشان خواهد داد. ولفگان شوبل، وزیر اقتصاد و دارای آلمان، در سخنان روز جمعه خود تاکید کرد که کشورش با پیشنهاد خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار منطقه پولی یورو توسط بانک مرکزی اروپا مخالفتی ندارد.

ماه گذشته، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا ابزار امیدواری کرده بود که با این اقدام به کشورهای مانند اسپانیا و ایتالیا در جهت بهبود شرایط اقتصادی و جبران کسری بودجه و جلوگیری از تورم کمک شود.

آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه پولی یورو است و موافقت این کشور برای اعمال این اقدامات از اهمیت ویژه برخوردار است.