خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قاتل نروژی با سلام نازیها و بدون ذره‌ای پشیمانی راهی زندان شد

نظرها
قاتل نروژی با سلام نازیها و بدون ذره‌ای پشیمانی راهی زندان شد
اندازه متن Aa Aa

آندرس بئرینگ بریویک، با لبخند در دادگاه اسلو، پایتخت نروژ، ظاهر شد و در سخنان کوتاه و حرکاتش، ذره‌ای پشیمانی نسبت به کشتار ۷۷ انسان از خود نشان نداد.

قاتل ۳۳ سالۀ نروژی، ضد مسلمانان و مهاجران، مردی که از چند فرهنگی اروپا بیزار است، قربانیان خود را خائنانی خوانده بود که اروپا را آرام آرام تقدیم مسلمانان و مهاجران می‌کردند.

یکی از قضات دادگاه حکم صادره را این چنین قرائت کرد:«آندرس بئرینگ بریویک بر اساس بند سی-۳۹ قانون جزا به حداکثر ۲۱ و حداقل ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود، محکومیتی که ۴۴۵ روز آن سپری شده تلقی می‌شود.»

قضات دادگاه در جلسه‌ای که حدود دو ساعت به طول کشید با تفهیم اتهام و شرح جزئیات پرونده، خصوصا سلامت روانی وی، از قاتل نروژی پرسیدند که آیا حکم را می‌پذیرد و یا تقاضای فرجام می‌کند یا نه؟

آقای بریویک باز خونسرد و آرام و با لبخند، با سیاسی و حامی چندفرهنگی خواندن دادگاه، بر راستگرایان و همفکران ناسیونالیست افراطی اش درود فرستاد که قاضی سخنانش را قطع و از وی خواست تا تنها به سوال وی پاسخ دهد.

در پایان و همانگونه که انتظار می‌رفت وی تقاضای فرجام نکرد و با سلام نازیها از آنچه که کرده بود دوباره دفاع و راهی زندان شد.

آقای بریویک کشتار ۷۷ انسان را می‌پذیرد اما آن را خدمت به اروپا و لازم می‌داند و می‌گوید باید به او مدال افتخار اهداء شود.

سلولی که آندرس بریویک در آن حبس می‌شود سه اتاق خواهد داشت با کامپیو‌تر شخصی و تجهیزات ورزشی.

تابستان سال گذشته در ۲۲ ژوییه، وی با حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی بمبی را ساخت و در مجاورت ساختمان ۱۷ طبقه‌ای در میدان اصلی اسلو منفجر ساخت. هشت کشته و ۲۰۰ مجروح حاصل این انفجار بود.

قاتل نروژی سپس رو به جزیره کوچک اوتویا، جایی که جوانان حزب کارگر در کمپی گرد هم آمده بودند نهاد. جوانان را به گلوله بست و اکثر ۶۹ قربانی خود را با شلیک مستقیم را کشت.

دو گروه روانپزشک پیش‌تر درباره سلامت روانی آندرس برویک متفق القول نبودند. یک گروه او را بیمار روانی اما گروه دیگر او را سالم تشخیص داده بودند. اما سرانجام نظر گروه دوم بر کرسی نشست.

در همین راستا، دادستان از قضات خواسته بود که آندرس بریویک را به عنوان یک بیمار روانی به بستری شدن در آسایشگاه بیماران روانی محکوم کند، خواسته‌ای که قاتل جوان آن را «بد‌تر از مرگ» خوانده بود.

حداکثر مجازات زندان در نروژ ۲۱ سال اما قابل تمدید است.