خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تجمع اعتراضی دانش آموزان شیلیایی به خشونت انجامید

نظرها
تجمع اعتراضی دانش آموزان شیلیایی به خشونت انجامید
اندازه متن Aa Aa

اعتراض سراسری دانش آموزان شیلیایی در سومین هفته متوالی ادامه یافت. هزاران دانش آموز پایتخت نشین با نادیده گرفتن سخنان اخیر سباستین پینرا رییس جمهوری شیلی در گروههای متعدد به خیابانهای سانتیاگو آمدند تا مخالفت خود را با سیاستهای آموزشی دولت راستگرای این کشور نشان دهند.

تظاهراتی بدون مجوز که در نهایت به خشونت گرایید. در پی بی توجهی معترضین به اخطارها، پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشک آور و آب پاش های قوی دست به متفرق کردن آنها زد.

سباستین پینرا رییس جمهوری شیلی پیش تر با انتقاد از تظاهراتهای دانش آموزان گفته بود:“یازده هزار مدرسه در کشور وجود دارد. متوجه هستم که در حال حاضر نه مدرسه داریم که در آنها تحصن و اعتصاب برقرار شده. یعنی کمتر از یک درصد کل مدارس شیلی. اگر ما به خواسته اینها که یک درصد هم نیستند توجه کنیم چگونه باید خواسته های 99.9 درصد بقیه را برآورده کنیم.”

در نتیجه درگیریهای روز پنجشنبه حداقل 113 معترض بازداشت شدند.
تظاهرکنندگان که از سال 2011 تاکنون بیش از چهل بار به خیابانها آمده و با تحصن چندین مدرسه را نیز به اشغال خود در آورده اند، خواستار برخورداری از تحصیل رایگان و با کیفیت تر هستند.

آنها دولت دست راستی شیلی را متهم می کنند که تصمیمگیری در مورد میزان بودجه آموزش را به انحصار هم حزبی های خود درآورده و توجه بیشتری به مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با مدارس دولتی دارد.

از سوی دیگر دولت شیلی در نظر دارد از راه افزایش مالیاتها، بودجه آموزشی را یک میلیارد دلار افزایش دهد، میزانی که معترضان آنرا بسیار ناکافی می دانند.