خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آلمان:برگزاری سالگرد حمله نئونازی ها توسط فعالان ضدنژادپرستی

نظرها
آلمان:برگزاری سالگرد حمله نئونازی ها توسط فعالان ضدنژادپرستی
اندازه متن Aa Aa

بیست سال پیش ، شهر روستوک در آلمان شرقی شاهد حمله گروه های نئونازی به یک ساختمان کمپ پناهجویان خارجی بود.

یکی از گروه های فعال ضد نژادپرستی به نام “مشکل ما نژادپرستی است” با برگزاری مراسم سعی در مبارزه با نهادینه شدن این گرایش در آلمان دارد.

سخنگوی این گروه می گوید:“ساکنان این ساختمان اغلب از آنجا رفته اند اما بعضی ها در آلمان معتقدند این حاثه هرگز نباید تکرار شود. برخی هم معتقدند این اتفاق افتاده مربوط به گذشته است و باید آنرا فراموش کرد یا اینکه کسانی که مرتکب این اعمال شدند بیگانه بودند، به نظر من هر دو برخورد نادرست است.”

حادثه سه سال پس از برداشته شدن دیوار برلین و یکی شدن دو آلمان رخ داد. نزدیک به 3000 نئونازی طی چند روز با کوکتل مولوتوف و سنگ به این ساختمان پناهجویان در شهر راستوک حمله کردند،

پلیس بدون هیچ عکس العملی برای متوقف کردن حمله کنندگان، تنها به مشاهده کردن آن اکتفا کرد.