خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پس لرزه های بحران بانک ها در اسپانیا

نظرها
پس لرزه های بحران بانک ها در اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

رشد تولید ناخالص داخلی اسپانیا از میزان پیش بینی شده پایین تر بود.

بر اساس ارقام منتشر شده از سوی انتستیتوی ملی آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2011، 0.4 درصد بود در حالی این رقم باید به 0.7 درصد می رسید.

مشکلات اقتصادی اسپانیا بویژه در بخش بانکداری یکی از دلایل کاهش میزان رشد تولید ناخالص داخلی است.