خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رای دادگاه لندن تکلیف صاحب باشگاه چلسی را مشخص کرد

نظرها
رای دادگاه لندن تکلیف صاحب باشگاه چلسی را مشخص کرد
اندازه متن Aa Aa

دادگاه لندن سرانجام تکلیف دعوی حقوقی رومن آبرامویچ و بوریس برزوفسکی، دو ثروتمند روس را مشخص کرد و آبرامویچ را پیروز پرونده خواند.

برزوفسکی مدعی شده بود آبرامویچ، صاحب باشگاه فوتبال چلسی، در سال 2001 با تهدید و زور، وی را مجبور به فروش سهمش در یک شرکت نفتی کرده است.

در مقابل آبرامویچ می گوید مبلغ میلیارد و سیصد میلیون دلاری که به حساب برزوفسکی واریز شده بود، نه برای خرید سهمش، بلکه برای تشکر از “حمایت های سیاسی” اش هنگام تاسیس شرکت بود.

برزوفسکی مدعی شده است که سهام وی در شرکت نفتی “سیبنفت” که در سال 2005 به گاز پروم فروخته شد، پنج میلیارد دلار ارزش دارد، ادعایی که توسط دادگاه رد شد.

در سالهای 1990 و در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین در روسیه، آبرامویچ و برزوفسکی هر دو رابطه بسیار نزدیکی با کرملین داشتند، اما پس از به قدرت رسیدن پوتین رابطه برزوفسکی با قدرت حاکم به تیرگی گرایید تا جایی که وی کشور را ترک کرد و به بریتانیا رفت؛ اما آبرامویچ رابطه خد را پوتین را حفظ کرد.

برزوفسکی، دولت روسیه را به حمایت سیاسی از صاحب باشگاه چلسی متهم می کند، تا جاییکه پس از تصمیم دادگاه به طعنه گفت: «احساس می کنم رای دادگاه را خود پوتین نوشته.»