خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

لغو 1000 پرواز روز جمعه لوفت هانزا در سراسر آلمان

لغو 1000 پرواز روز جمعه لوفت هانزا در سراسر آلمان
اندازه متن Aa Aa

اعتصاب 24 ساعته مهمانداران لوفت هانزا باعث پرواز لغو 1000 پرواز از 1800 پرواز روزانه اصلی ترین خط هوایی آلمان تا نیمروز جمعه شد.

تکلیف 800 پرواز دیگر و خاتمه این اعتصاب 24 ساعته بستگی به نتیجه گفتگوهای غیر رسمی جمعه نیمروز اتحادیه با مقامات لوفت هانزا دارد.

مهمانداران اعتصابی خواهان افزایش 5 درصد افزایش دستمزد و امنیت شغلی در مقابل استخدام با قرادادهای کوتاه و ارزان هستند. به گفته اتحادیه یواف او (اتحادیه مستقل مهمانداران) که دو سوم از 1900 مهماندار شرکت لوفت هانزا را نمایندگی می کند، طی سه سال گذشته مهمانداران افزایش دستمزد نداشته اند.

اعتصاب مهمانداران لوفت هانزا هشت روز پیش، تنها بمدت 8 ساعت و در فرودگاه فرانکفورت شروع شد، اما زمانیکه لوفت هانزا تنها حاضر به سه و نیم در صد افزایش دستمزد شد، اعتصاب به برلین، هامبورگ وسسایر فرودگاه ها هم گسترش یافت.

گفته می شود این اعتصاب تا کنون باعث 10 میلیون یورو خسارت مالی به شرکت لوفت هانزا شده است.