خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برنامه بانک مرکزی اروپا برای خرید بدهی ها

نظرها
برنامه بانک مرکزی اروپا برای خرید بدهی ها
اندازه متن Aa Aa

بانک مرکزی اروپا برنامه جدیدی جهت خرید بدهی های کشورهای مقروض اروپایی ارایه کرده است.

با این حال مسئولیت اجرای این برنامه تنها بر عهده بانک نیست. دولت ها باید برای استفاده از طرح جدید درخواست خود را ارایه کنند و البته شرایط سختگیرانه آن را هم به جان بخرند.

درباره جزییات آن با توماس کوسترگ از استاندارد چارترد گفتگو کرده ایم.