خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرح "کومِنیوس" یا طرح اروپایی تبادل دانش آموزان

طرح "کومِنیوس" یا طرح اروپایی تبادل دانش آموزان
نگارش از Euronews
اندازه متن Aa Aa

آیا یک اقامت سه تا ده ماهه در یک مدرسه و خانواده میزبان در خارج از کشور برایتان جالب است؟

طرح “کومِنیوس” (Comenius) یا طرح اروپایی تبادل دانش آموزان به دبیرستان هایی که در آن شرکت می کنند، این امکان را می دهد که دانش آموزان خود را به یک دبیرستان اروپایی دیگر بفرستند. تحت پوشش “کومِنیوس” این دبیرستان ها می توانند برای سفر و هزینۀ اقامت دانش آموزان کمک هایی دریافت کنند.

هر سال تعداد دانش آموزانی که که برای تحصیل، مدتی به خارج از کشور می روند، بیشتر می شود. اغلبِ این دانش آموزان، بین سه تا ده ماه را در یک دبیرستان اروپایی دیگر می گذرانند.

دانش آموزان باید حداقل چهارده سال داشته باشند. طی دوران اقامت در خارج از کشور، آنها از بیمه درمانی ویژه مربوط به این طرح بهره می برند.

در راهنمای آموزش در طول همه عمر، نحوه عمل این طرح را پیدا خواهید کرد

راهنمای کومِنیوس برای تبادل دانش آموزان

بروشور اطلاعاتی