خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جدل بر سر بودجه سال آینده کمیسیون اروپا

نظرها
جدل بر سر بودجه سال آینده کمیسیون اروپا
اندازه متن Aa Aa

بحث و جدل در مورد میزان افزایش بودجه کمیسیون اروپا داغتر شده است.

در ماه آوریل، کمیسیون اروپا از شورای اروپا و اعضای اتحادیه خواست که با یک افزایش قریب به هفت درصد در بودجه کمیسیون موافقت کنند. اما شورای اروپا تنها با افزایش نزدیک به سه درصد موافقت کرده است.

این امر، بودجه مورد تقاضای کمیسیون را به میزان پنج میلیارد و دویست میلیون یورو کاهش داده و آنرا در رقم یکصد و سی و دو میلیارد و هفت میلیون یورو قرار می دهد. بریتانیا، سوئد و هلند حتی می گویند که شورای اروپا به اندازه کافی بودجه مورد تقاضای کمیسیون را محدود نکرده است. کمیسیون اروپا در دفاع از خود می گوید این افزایش بودجه را برای پرداختهایی لازم دارد که در سالهای قبل خود را به آن متعهد کرده است. در این میان، پارلمان اروپا هم گفته است که موضع شورای اروپا علیه بودجه کمیسیون با آنچه رهبران اروپا در ماه ژوئن در ارتباط با تمرکز بروی رشد اقتصادی توافق کردند، مغایرت دارد.

یکی از اعضای کمیته بودجه پارلمان اروپا به یورونیوز گفت اعتبار دولتهای عضو به انجام تعهدات مالیشان متکی است: “در کنفرانس سران ماه ژوئن، شورای اروپا با نظر تائید پارلمان با کمیسیون به توافق رسید. دو سه روز بعد از آن، بودجه ای را پیشنهاد کردند که شامل کاهش در برخی موارد بود. پارلمان که خواهان هماهنگی در اینگونه مصالحه هاست، در صدد پر کردن جای خالی این کاستی هاست.”

جیووانی لاویا از نمایندگان جناح راست میانه در پارلمان اروپا در تائید این نظر افزود: “اتحادیه اروپا در سالهای گذشته خود را از نظر مالی بشدت متعهد کرده و باید در سال جاری به این تعهدات عمل کند. این تعهدات بالغ بر دویست و هفت میلیارد یورو می شود که امروز باید پرداخت شود. به همین دلیل از کشورهای عضو می خواهیم به قولشان وفا کنند.”

این خطر وجود دارد که کاهش بودجه موجب ناتمام ماندن برنامه هایی شود که اعضا از چند سال پیش و به اعتماد به قول کمیسیون آغاز کرده اند.