خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران جهانی به مناطق صنعتی شمال ایتالیا می رسد

بحران جهانی به مناطق صنعتی شمال ایتالیا می رسد
اندازه متن Aa Aa

تا به حال شرکت ها و کارخانه های شمال ایتالیا و به ویژه استان لومباردی، سرمایه گذاری می کردند، فعالیت های خود را توسعه می دادند و به دنبال پروژه ها و بازارهای جدید بودند اما امروز با خطر ورشکستگی روبرو هستند.

شمال ایتالیا، یکی از مناطق پیشروی صنعتی در اروپا دچار مشکل شده است. در این برنامۀ گزارشگر به جستجوی دلیل این شرایط پیچیده می رویم.