خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برلوسکنی برای بازگشت به سیاست شرط گذاشت

نظرها
برلوسکنی برای بازگشت به سیاست شرط گذاشت
اندازه متن Aa Aa

سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق راستگرای جنجالی ایتالیا، بازگشت خود به سیاست را منوط به چگونگی تغییرات در قانون انتخاباتی این کشور دانست.

آقای برلوسکنی با اتهامات اخلاقی زیاد از جمله رابطه با روسپیان زیر 18 سال روبه روست.