خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات گسترده در مادرید علیه تدابیر ریاضتی دولت راخوی

نظرها
تظاهرات گسترده در مادرید علیه تدابیر ریاضتی دولت راخوی
اندازه متن Aa Aa

همزمان با تظاهرات گسترده در پرتغال، دهها هزار نفر از سراسر اسپانیا نیز با تجمع در میادین مادرید، علیه تدابیر ریاضتی دولت ماریانو راخوی، نخست وزیر راستگرای این کشور تظاهرات کردند.

آنها که پرچمهای سفید و قرمز سندیکاها را در دست داشتند، میگفتند که دولتمردان در حال نابودی کشورشان هستند و باید مانع آنها شد.

یکی از این تظاهرکنندگان می گوید:“ماریانو راخوی کاری کرد که بقیه نتوانستند بکنند و آن این بود که همه اسپانیا را علیه خود متحد کرد.”

اما دولت اسپانیا توسل به سیاستهای ریاضتی را لازم می داند.

وزیر دارایی اسپانیا با تاکید بر این که دولت نسبت به از خودگذشتگیهای مردم آگاه است، این از خود گذشتگیها را اجتناب ناپذیر دانست.

دولت اسپانیا حذف پاداش آخر سال کارمندان، افزایش مالیاتها و کاهش حقوق بیکاری برای رساندن کسری بودجه به نصف میزان کنونی تا دو سال دیگر را لازم می داند.