خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جنبش "اشغال وال استریت" یکساله شد

نظرها
جنبش "اشغال وال استریت" یکساله شد
اندازه متن Aa Aa

یکسال پس از آغاز جنبش “اشغال وال استریت” معترضان به نظام سرمایه داری در خیابان وال استریت، مرکز مالی آمریکا دست به تظاهرات زدند.

اما پلیس نیویورک با سد کردن محل و دستگیری تعدادی از آنها، مانع از دسترسی این فعالان به بازار بورس وال استریت مهمترین منطقه مالی تجاری شهر نیویورک شد. آنها گفته بودند در سالگرد جنبش، در صدد برپایی تحصن یکروزه در این محل هستند.

جنبش اشغال وال استریت جنبشی خود جوش در اعتراض به نظم سرمایه جهانی در نیویورک آغاز شد اما دامنه آن به سرعت در بسیاری از شهرهای دنیا از جمله لندن گسترده شد.

تحلیلگران می گویند یکی از دستاوردهای این جنبش آرمانی جلب افکار عمومی به نابرابری های اجتماعی در دنیای سرمایه داری بود.