خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تلفنیکا در بازار بورس مادرید

نظرها
تلفنیکا در بازار بورس مادرید
اندازه متن Aa Aa

شرکت مخابراتی، ارتباطاتی اسپانیا، تلفنیکا که مالک بخشی از شرکت مخابراتی آلمانی او تو است، امید دارد با فروش 10 تا بیست درصدی سهامش در او تو، در بازار فرانکفورت، یک و نیم میلیارد یورو نصیبش شود.
تلفنیکا برای جذب سهامداران، وعده داده به خریداران این سهام سال آینده پانصد میلیون یورو سود پرداخت کند.