خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قوانین جزایی برای بانکداران متخلف در اروپا

نظرها
قوانین جزایی برای بانکداران متخلف در اروپا
اندازه متن Aa Aa

“بانکداران را حبس کنید“، عنوانی است که بروی عریضه سازمان “آواز“، سازمانی نوشته شده است که کار آن برگزاری حرکت های اعتراض آمیز مردم است. این عریضه را که تسلیم پارلمان اروپا شد، هفتصد و بیست هزار اروپایی امضاء کرده اند.

“آواز” همچنین، در یک همه پرسی از بیش از سه هزارو هفتصد نفر در فرانسه، بریتانیا و آلمان، نتیجه گیری کرده که نود درصد آنها خواهان مجازات زندان برای متخلفین بانکداری هستند.

یکی از فعالان “آواز” می گوید:

“مجازات (اینگونه متخلفین) در آمریکا چهارده سال است. باید به تخلفات بانکی پایان داده شود”.

پبرخی کشورهای اروپایی برای اینگونه تخلفات قوانین جزایی خود را دارند. معاون دبیر کمیته اقتصادی پارلمان اروپا می گوید:

“بریتانیا این پیشنهادات را می پذیرد اگر مجازاتهای تصویبی پارلمان اروپا از مجازاتهایی که هم اکنون در این کشور اعمال می شود کمتر نباشد. کشورهایی که باید مراقبشان بود، کشورهایی از قبیل بلغارستان و اسلووانی هستند که این قوانین را ندارند. به همین دلیل باید قوانین جزایی را عوض کنیم”.

پارلمان اروپا تا پایان سال جاری مذاکرات خود را در مورد شروع اعمال قوانین جدید با شورای اروپا تکمیل خواهد کرد.