خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ماریو دراگی: یونان به اصلاحات اقتصادی بیشتری نیاز دارد

Access to the comments نظرها
ماریو دراگی: یونان به اصلاحات اقتصادی بیشتری نیاز دارد
اندازه متن Aa Aa

در حالی که نهادهای سه گانه وام دهنده به یونان، “ترویکا“، سرگرم تهیه گزارشی در مورد پیشرفت اصلاحات اقتصادی در این کشور هستند، ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه در پارلمان اروپا تاکید کرد که علیرغم پیشرفت ها نیاز به اقدامات بیشتری است.

ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا از جمله گفت:
“در مورد یونان، پیشرفت کارها برای برعهده گرفتن سیاست های اصلاحی ضرور، کاملا روشن و به میزان قابل توجهی محسوس است. در عین حال روشن است که کارهای بیشتری باید انجام گیرد. ما پیشرفت را و نیز مسائل در دستور کار آینده را می بینیم و اکنون در انتظار گزارش ترویکا هستیم تا بتوانیم موقعیتی که یونان در آن قرار دارد را ارزیابی کنیم.”