خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

صندوق بین المللی پول: رکود اقتصادی جهان گسترش می یابد

نظرها
صندوق بین المللی پول: رکود اقتصادی جهان گسترش می یابد
اندازه متن Aa Aa

صندوق بین المللی پول می گوید رکود اقتصادی جهان در حال افزایش است. گزارش این صندوق درباره چشم انداز رشد اقتصاد جهانی که روز دوشنبه انتشار یافت، ضمن تجدید نظر در پیش بینی های قبلی خود، به سیاستمداران آمریکا و اروپا هشدار داده که در صورت ادامه بی ثباتی اقتصادی کنونی، رکود بازهم ادامه خواهد یافت.

مشاور اقتصادی صندوق بین المللی پول:
“در کشورهای دارای اقتصاد های پیشرفته، اکنون رشد اقتصادی بسیار پایین و موجب بیکاری چشمگیر است و در اقتصادهای نوظهور نیز رشد نیرومند گذشته کاهش یافته است.”

بنا به این گزارش رشد اقتصاد جهانی در سال 2012 که در ماه ژوئیه 3.5 درصد پیش بینی شده بود، به 3.3 درصد کاهش یافته است.

در این گزارش همچنین رکود اقتصادی حوزه یورو در سال جاری که قبلا 0.3 درصد پیش بینی شده بود، اکنون به0.4 درصد افزایش یافته و در سال 2013 نیز این حوزه به جای 0.7 درصد رشد اقتصادی از 0.2 درصد رشد برخوردار خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی خود افزوده که شرایط اقتصادی جهان در نزدیک مدت بسیار شکننده خواهد بود، زیرا رفع مشکلات حوزه یورو زمان خواهد برد و از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که آمریکا چگونه از پس معضل بیکاری، کاهش هزینه ها و افزایش مالیات برخواهد آمد.