خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چراغ سبز پارلمان آلمان به عمل ختنه

نظرها
چراغ سبز پارلمان آلمان به عمل ختنه
اندازه متن Aa Aa

پارلمان آلمان روز چهارشنبه با زیر سئوال بردن حکم دادگاهی در این کشور مبنی بر قابل مجازات بودن عمل ختنه، برای انجام این عمل چهارچوبی قانونی مقرر کرد.

مطابق متن قانون در صورتی والدین می توانند برای ختنه فرزند خود اقدام کنند که عمل مذکوربا رعایت کامل قوانین و ضوابط پزشکی صورت گیرد.