خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هرم خفرع پس از سه سال بازگشایی شد

نظرها
هرم خفرع پس از سه سال بازگشایی شد
اندازه متن Aa Aa

هرم خفرع که دومین هرم بزرگ مجموعه اهرام جیزه است، پس از سه سال بسته بودن آن بخاطر مرمت به روی عموم بازگشایی شد.

قدمت این هرم به سلسله چهارم مصر برمی گردد.