محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دستگاه جدید پرتو ایکس قادر به دیدن همه چیز است

دستگاه جدید پرتو ایکس قادر به دیدن همه چیز است
نگارش از Euronews

شرکت «اینوسپکسیون» یک سیستم پرتو ایکس با شدت کم ساخته‌ است که قادر به بررسی اشیایی است که تراکم یا ضخامت کم دارند. این دستگاه قادر به دیدن هر آن چیزی است که به چشم نمی‌آید. با استفاده از دستگاه پرتوی ایکس با شدت کم می‌توان داخل محصولات مختلف را دید و اشکالاتی را که دیگر اسکنر‌ها قادر به نمایاندن نیستند را مشاهده کرد.

دستگاه پرتوی ایکس در چهارچوب یک طرح پژوهش اروپایی بسط داده شده است و مدیر آن معتقد است که آماده عرضه به بازار می‌باشد.

این دستگاه توانایی نمایاندن تغییرات در عمق چند میکرونی را دارد. چون پرتوهای ایکس کم شدت، از طول موج بلندتری استفاده می‌کند که به تغییرات کوچک در چگالی و زخامت حساس است.

یورگن ریندلندر مدیر شرکت «اینوسپکسیون» می‌گوید: «اکثر پروژه‌های تحقیقاتی با موفقیت به پایان رسید. به خوبی کار می‌کند ولی استحکام آن واقعا ثابت نشده بود. این یک نکته مهم بود و ما خواستیم مطمئن شویم که این دستگاه به خوبی کار می‌کند.»