خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض به بودجه ریاضتی پرتغال در برابر پارلمان این کشور

نظرها
اعتراض به بودجه ریاضتی پرتغال در برابر پارلمان این کشور
اندازه متن Aa Aa

ساعاتی پس از تحویل طرح بودجه سال 2013 پرتغال به پارلمان این کشور در روز دوشنبه، گردهمآیی وسیعی از سوی شهروندان معترض به این بودجه ریاضتی در برابر ساختمان پارلمان در لیسبون برگزار شد که تا پاسی از شب ادامه داشت.

ویتور گشپار وزیر دارایی پرتغال هنگام ارائه بودجه به پارلمان گفت:
“کسری بودجه سال 2013 بالغ بر هفت و نیم میلیارد یورو یعنی چهار و نیم درصد تولید ناخالص داخلی است. این سقف مجاز کسری بودجه سال 2013 است که در نشست مشترک گروه اروپا و شورای امور اقتصادی و مالی اروپا به تصویب رسیده است.”

جمعیت دو هزار نفری معترضان که توسط اتحادیه های صنفی کارگران و کارمندان حمایت می شد، به سر دادن شعار و آتش زدن نمادین حامل دیجیتال طرح بودجه ریاضتی دست زدند.

افزایش مالیات ها، کاهش خدمات عمومی و کمک هزینه های دولتی از جمله تدابیر ریاضتی در این بودجه اند که توسط دولت راست میانه پرتغال به پارلمان ارائه شده است.

بزرگ ترین اتحادیۀ صنفی کارگران پرتغال در تدارک اعتصابی سراسری در هفتۀ پایانی آبان ماه در اعتراض به این طرح بودجه است.