خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب کارکنان راه آهن فرانسه

نظرها
اعتصاب کارکنان راه آهن فرانسه
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
 
کارکنان بخش حمل و نقل عمومی و راه آهن فرانسه روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدند.
 
به گفته شرکت راه آهن فرانسه حرکت شش قطار از ده قطار سریع السیر مختل نخواهد شد.  
 
این اعتصاب که از سوی چهار سندیکا سازماندهی شده است تا روز جمعه صبح ادامه دارد.