خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش سالهای زندان سیلویو برلوسکونی

نظرها
کاهش سالهای زندان سیلویو برلوسکونی
اندازه متن Aa Aa

دادگاهی در میلان، سیلیو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا را به 4 سال زندان محکوم کرد اما بواسطه قانون کاهش زندانیان در ایتالیا دادگاه 3 سال زندان را به وی بخشید.

دلیل محکومیت او فرار مالیاتی عنوان شده است. برلوسکونی صاحب باشگاه میلان و مالک مدیاست یکی از مهمترین شبکه های خصوصی و غولهای رسانه ای در ایتالیا است.

نخست وزیر سابق ایتالیا هنوز هیچ واکنشی به حکم دادگاه نشان نداده ولی وکیلش می تواند برای او درخواست دادگاه تجدید نظر کند.

سیلویو برلوسکونی، اولین بار در سال 94 میلادی همزمان با تشکیل جمهوری دوم در ایتالیا به قدرت رسید. مهمترین سلاح او برای رسیدن به قدرت در آن سالها منش ضد کمونیستی اش بود. او در طی 18 سال گذشته 4 بار به نخست وزیری رسیده است.