خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آخرین نتایج منتشره شده از شمارش آرای انتخابات پارلمانی در اوکراین

نظرها
آخرین نتایج منتشره شده از شمارش آرای انتخابات پارلمانی در اوکراین
اندازه متن Aa Aa

در انتخابات پارلمانی در اوکراین، حزب مناطق با کسب بیش از 28 درصد آرا در صدر، سرزمین مادری با 24.7 درصد در مکان دوم، حزب اودار متعلق به ویتالی کلیچکو با 15.1 در صد در جای سوم قرار دارند. حزب کمونیست نزدیک به 12 درصد و حزب راست افراطی 12.8 درصد آرا را از آن خود کرده اند.