خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

موفقیت راستگرایان فنلاند در انتخابات منطقه ای

نظرها
موفقیت راستگرایان فنلاند در انتخابات منطقه ای
اندازه متن Aa Aa

در انتخابات منطقه ای فنلاند، راست گرایان این کشور توانستند بیش از دوازده درصد آراء را به دست بیاورند و چهارمین حزب قوی در پارلمان های محلی شوند.

بر اساس نتایج اولیه حزب راستگرای «فنلاندی های واقعی» توانسته با افزایش قابل توجه در کسب آراء به پارلمان های محلی راه بیابد. این حزب منتقد اتحادیۀ اروپا و مهاجرت خارجیان به فنلاند است.

حزب محافظه کار و پس از آن سوسیال دموکرات های فنلاند توانستند به ترتیب بیشترین آراء را در انتخابات منطقه ای به دست بیاورند.