خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض ناظران بین المللی به عدم شفافیت دولت اوکراین در انتخابات پارلمانی

نظرها
اعتراض ناظران بین المللی به عدم شفافیت دولت اوکراین در انتخابات پارلمانی
اندازه متن Aa Aa

بیش از 3600 ناظر بین اامللی و نزدیک به 100 هزار ناظر داخلی بر انتخابات پارلمانی اوکراین نظارت کردند.

انتخاباتی که با پیروزی حزب حاکم پایان یافت، اما هنوز سوالهای زیادی را برای ناظران بین المللی به جاگذاشته است. گروهی از ناظران بین المللی با انتقاد از دولت اوکراین می گویند هنوز منابع اصلی مالی احزاب راه یافته به پارلمان مشخص نیستند.

ناظران هم چنین به چگونگی پوشش رسانه ای انتخابات اعتراض کردند. ناظران می گویند اکثر رسانه هایی که انتخابات و حواشی آنرا پوشش دادند تحت نفوذ دولت حزب حاکم اوکراین هستند.