خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب و اعتراض همزمان مهندسان و کارکنان مترو در آتن

اعتصاب و اعتراض همزمان مهندسان و کارکنان مترو در آتن
اندازه متن Aa Aa

یونان، خصوصا آتن کمتر هفته و ماهی است که شاهد اعتراضات نباشد. این بار و روز جمعه نوبت گروهی از مهندسان یونانی بود تا نسبت به طرحها و سیاستهای ریاضتی روزافزون دولت اعتراض کنند.

طرحهایی که یانیس بورناس، مهندس راه و ساختمان آنها را در نهایت تصویب شدنی اما لزوما اجراء شدنی نمی داند.

وی می گوید:“معتقدم این سیاستها به تصویب پارلمان رسیده اما اجرایشان بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین به نظر من، این امر باعث بحران در نهاد سیاسی یونان خواهد شد، احزاب جدید سر برخواهند افراشت و احزابی که الان می بینیم به ورطه فراموشی سپرده خواهند شد.”

دولت ائتلافی یونان درصدد است تا با تصویب سیاستهای جدید، دور دیگری از کاهش دستمزد، حقوق بازنشتگی و خدمات عمومی را به کشوری تحمیل کند که از بیکاری 25 درصدی و وضعیت دشوار و نابسامان اقتصادی رنج می برد.

همزمان با مهندسان، کارکنان متروی آتن و حومه آن نیز دست به اعتصابی 24 ساعته زدند.